Til hovedinnhold

Bytte sikringsskap?

Har du vurdert å bytte sikringsskap? For å ha et godt utgangspunkt ved oppgradering av elektrisk anlegg bør du oppgradere sikringene til nye automater som oppfyller dagens standard.

Med et økende behov for strøm til apparater av alle slag kan ditt gamle sikringsskap være underdimensjonert og kursene vil bli overbelastet og være potensielt brannfarlig. Så mye som hver fjerde brann i norske hjem skyldes feil på det elektriske anlegget så det er viktig å ha et anlegg som fungerer optimalt.

Hvorfor oppgradere?

  • Automatsikringer er tryggere
  • Dimensjonert for økt strømbelastning
  • Feil i anlegget oppdages raskt
  • Enklere å bruke - ingen skrusikringer

Hvor mye koster det å bytte ut sikringsskap?

Prisen varierer etter størrelsen på prosjektet. Er det få rom og sikringer, så er både tidsbruk og materialbruk mindre. En større enebolig med mange rom og sikringer tar lengre tid. Siden strømvanene våre endrer seg så kan det også være behov for flere kurser eller å legge opp nye kontakter i samme jobb.

Trenger jeg ny innmat eller nytt sikringsskap?

Som regel benytter vi eksisterende sikringsskap og oppgraderer kun innmaten, det vil si alle sikringer og koblinger inni skapet. Dersom du ønsker et nytt utseende på et eksisterende sikringsskap, finnes det rehab-løsninger som kan benyttes.

Kort fortalt: Selv om sikringene dine er gamle, trenger man nødvendigvis ikke å bytte selve sikringsskapet. Vi hos Lysglimt Elektro kommer gjerne med tips om hvordan vi kan oppgradere det elektriske anlegget ditt.

Elektriker i EL-PROFFEN skrur i sikringsskap. Foto.

Bytte sikringsskap skaper tryggere hjem

Moderne hjem er fulle av elektrisk utstyr som gamle sikringsskap verken er dimensjonert eller utstyrt for å tåle. Skifter du til automatsikringer med jordfeilbryter og overspenningsvern, reduserer du risikoen for varmgang og oppdager eventuelle feil straks de oppstår.

Sikringsskapet er hjertet i husets elektriske installasjon.

Herfra skal det elektriske i installasjonen styres og overvåkes på en trygg og sikker måte, uten at du skal trenge å være redd for å få elektriske støt, men også etter hvert som huset fylles opp av nye elektriske artikler.

Ta kontakt med oss i Lysglimt Elektro om du ønsker du forslag til løsninger for oppgradering av ditt sikringsskap.

Automatsikringer er raskere, mer presise og tryggere

En automatsikring kobler ut mekanisk som reaksjon ved overbelastning eller kortslutning.
En automatsikring er raskere og mer presis enn gammeldagse smeltesikringer.

Jordfeilbryter

Jordfeilbryterens oppgave er å kutte strømmen ved jordfeil og forhindre farlige situasjoner.
En jordfeilbryter kutter strømtilførselen dersom uønskede flater i den elektriske installasjonen eller apparater blir strømførende. Jordfeilbryteren beskytter dermed mennesker og dyr mot farlig støt og strømgjennomgang ved jordfeil. Bryteren beskytter også mot brann som kan oppstå om jordfeilstrømmen blir for stor.

Jordfeilbrytere er normalt dimensjonert etter hvor mye strøm et menneske tåler å få gjennom seg før kroppen vil ta skade. De fleste jordfeilbrytere slår da ut ved maks 30 mA lekkasje mot jord.

Tidligere var det vanlig at sikringsskapet hadde én felles jordfeilbryter for alle kursene. Det er ikke lenger anbefalt eller lovlig ved nyinstallasjon.
I dag benytter vi egne automatsikringer med innebygde jordfeilbrytere for hver kurs.

Jordfeilautomat/kombiautomat

Kombinasjonen mellom en automatsikring og en jordfeilbryter.

Overspenningsvern

Et overspenningsvern reduserer sannsynligheten for at det elektriske anlegget og utstyret blir skadet ved tordenvær eller ved forstyrrelser i e-verkets nett. Slike skader kan medføre brann selv flere uker etter at skaden oppsto.

Ved montering av elbillader er det krav om overspenningsvern.

Fra Juli 2010 ble det påbudt med overspenningsvern i alle nybygg.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss