Til hovedinnhold

Internkontroll og serviceavtale

Internkontroll innebærer et systematisk arbeid for å sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine installasjoner i samsvar med gjeldene lover og forskrifter. Systemet skal sikre at problemer oppdages og tas hånd om.

Det handler om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Alle bedrifter og sameier skal ha et internkontrollsystem

Med internkontroll fra Lysglimt Elektro er du sikret at alle myndighetspålagte forskrifter blir fulgt. Da vil bedriften operere med et trygt og energi-effektivt elektrisk anlegg. Som deres elektriker hjelper vi dere å få et internkontrollsystem på elektro som er trygt, sikkert og som holder el-anlegget oppdatert.

Det handler om å jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak. Alle bedrifter og sameier skal ha et internkontrollsystem

Hvorfor velge internkontroll fra Lysglimt Elektro?

Dere får tilgang til en egen kundeportal som gir full oversikt over status, avvik, bestlling av reparasjoner og varsling om neste kontroll. Med alt samlet på et sted er dette oversiktlig og ryddig, også for bedrifter med flere lokasjoner. 

En serviceavtale kombineres gjerne også med en avtale om internkontroll, der vi fortar en risikovurdering av anlegget i samarbeid med kunden og utarbeider en plan og sjekklister som ivaretar ditt elektriske anlegg.

Vi kan skreddersy en avtale og rutiner som tilfredsstiller Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter for ditt elektriske anlegg.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss