Til hovedinnhold

Elkontroll for næringsbygg, industri og sameie

En stor andel bygningsbranner skyldes tekniske feil på det elektriske anlegget. Gjennom regelmessige kontroller og vedlikehold ivaretar du sikkerheten.

En rekke forsikringsselskap tilbyr redusert forsikringspremie etter gjennomført elkontroll næring og eventuelle feil og mangler er rettet. Bestill en elkontroll av oss i dag!

Hvor ofte bør elektriske anlegg kontrolleres?

Hyppigheten avhenger av byggets kontroll-klasse. For eksempel skal industribygg ha kontroll hvert år og lagerlokale hvert tredje år. For boligsameier er intervallet hvert femte år. Vær oppmerksom på at det er eier av anlegget som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i brannteknisk orden.

Hvordan foregår en kontroll?

En sertifisert kontrollør går gjennom bedriftens internkontroll, tar stikkprøver og gjennomfører en termografering av el-anlegget. Termografering avslører unormalt varme punkter i anlegget ved hjelp av spesialutstyr.

Etter at el-kontrollen er gjennomført, vil du motta en rapport som opplyser om eventuelle feil eller mangler og behov for forbedringer innen gitte tidsfrister.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Kontakt oss

Elektrotermografering

Vi tilbyr elektrotermografering i våre kontroller av elektriske anlegg. Dette er et effektivt verktøy og virkemiddel som gir muligheten til å avdekke en rekke svakheter i en tidlig fase. Uønskede hendelser, varmgang eller skadelige termiske virkninger kan avdekkes og håndteres før fare oppstår.

NEK 405-4

Vi i Lysglimt Elektro gjennomfører elkontroll i henhold til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine 405-4 standarder. Dette innebærer at kontrollen vi utfører er innenfor rammene avtaleverk som NEK 405-4 innebærer. Ved gjennomgått el-kontroll kan tilstandsrapporten brukes i forhold til billigere forsikringspremie og verdi på næringsbygg.

Sertifisert virksomhet

Lysglimt Elektro er sertifisert til å utføre elkontroll på både bolig og næringsbygg.

Det lokale eltilsynet (DLE) utfører myndighetspålagt tilsyn med elektriske anlegg, men det kan gå mange år mellom hvert besøk fra DLE. Derfor bør du på eget initiativ sikre for andre former for kontroll av det elektriske anlegget ditt. Kontroller utført av DLE er basert på føringer fra myndigheten og skiller seg noe fra andre elkontroller. ​Dette medfører at disse kontrollene normalt ikke kan brukes i forbindelse med rabattordninger i forsikringssammenheng.

Prising av el-kontroll

Kostnaden på el-kontroll varierer, fordi den baseres på størrelsen og kompleksiteten av det elektriske anlegget. Har du fått gjennomført elkontroll tidligere og har dokumentasjon eller eksisterende internkontrollsystem vil dette også være med på å styre prisen. Vi har allerede flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, virksomheter og borettslag. Du vil få en fast person som følger opp avtalen i ditt bygg.

Vi har det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til forskjellige typer bygg og lokaler. Ta kontakt med oss i Lysglimt Elektro så oppretter vi avtale og utfører elkontroll på dine bygg!

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss