Til hovedinnhold

Elkontroll bolig

For å forhindre skader, brann eller elektriske feil i det elektriske anlegget bør el-kontroll utføres rutinemessig. For å oppnå rabatt på forsikringspremien må anlegget sjekkes minst en gang hvert femte år.

El-kontroll er en viktig prosess som ikke bør glemmes. Gjennom en el-kontroll kan vi finne eller avdekke mangler eller feil i det elektriske anlegget. Ved å få det elektriske anlegget kontrollert kan du være trygg på at du har vet hvilken tilstand det elektriske anlegget i din bolig er i og hvilke elementer som må byttes eller oppgraderes.

Hva er el-kontroll?

 • Visuell gjennomgang av det elektriske anlegget i boligen
 • Sjekk av varmgang i kabler, sikringskap, kontakter.
 • Målinger av kontinuitet, jording, kortslutning og jordfeil.
 • Tiltak for å forhindre brann i det elektriske anlegget.
 • Test av røykvarslere og sjekk av brannslukningsutstyr.
 • Jordfeilbryter test med testknapp.

Lysglimt Elektro er en godkjent bedrift innen el-kontroll i henhold til NEK 405-2 for bolig.

Ha god el-kontroll

Du bør ha el-kontroll av anlegget ditt minst hvert femte år. Jevnlig el-kontroll kan også gi deg rabatt på forsikringspremien.

Mangelfullt vedlikehold, kalde vintre, stort strømforbruk og en stor trehusbebyggelse er medvirkende faktorer til at tekniske feil ofte fører til omfattende branner her til lands. Feil kan også oppstå på nyere elektriske anlegg.

Det lokale eltilsynet (DLE) utfører myndighetspålagt tilsyn med elektriske anlegg, men det kan gå mange år mellom hvert besøk fra DLE. Derfor bør du på eget initiativ sørge for andre former for kontroll av det elektriske anlegget ditt. Kontroller utført av DLE er basert på føringer fra myndigheten og skiller seg noe fra andre el-kontroller. ​Dette medfører at disse kontrollene normalt ikke kan brukes i forbindelse med rabattordninger i forsikringssammenheng.

Unngå brannfare

I 2018 rykket brannvesenet ut til brann i bolig hele 3288 ganger. Omtrent halvparten av alle boligbrannene i Norge kommer av feil på elektrisk utstyr eller feil bruk av el-anlegget, spesielt komfyr. Det ligger derfor mye trygghet i en gjennomgang av det elektriske anlegget av en fagperson. El-kontroll vil også gi deg føringer eller oppdateringer som trengs for å opprettholde det elektriske anlegget.

Det er foretatt en markedsundersøkelse gjennom NELFO der 7 av 10 boligeiere er interessert i en slik ordning. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet.

Fordeler med el-kontroll i henhold til NEK 405-2:

 • Kontrollert elektrisk anlegg

 • Kan gi lavere forsikringspremie

 • Du har en tilstandsrapport etter endt kontroll

 • Fordel ved salg/verdivurdering av bolig

 • Råd og forslag til nyere løsninger i det elektriske anlegget

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss