Planlegging av elektriske anlegg
Vi hjelper deg med god planlegging av ditt prosjekt.

God planlegging = Godt resultat

For å oppnå best mulig resultat, er det en god ide å ta oss med i planleggingen når du skal enten bygge nytt hus, renovere eller bare benytte noen av våre tjenester. Jo tidligere vi får være en del av planleggingen jo bedre blir sluttresultatet.

Befaring

En god start på planleggingsprosessen er å starte med en befaring før du går i gang med renovering eller oppussing. Slik vi kartlegge hva du vil ha. Dette gjøres mest effektivt og presist med en befaring. Gjennom befaring kan våre elektrikere komme med råd, forslag til løsninger og legge en plan for når arbeidet skal utføres. Dette skaper et så bra sluttresultat som mulig.

Elkontroll

Ved å benytte elkontroll vil du få en enda bedre oversikt over det elektriske anlegget. Dette skaper et bedre grunnlag for oss og deg som kunde ettersom elektriker vil få god innsikt i hvilken tilstand det elektriske anlegget er i. Har du for eksempel et elektrisk anlegg som ikke har blitt gjort noen ting som helst med de siste 20-30 årene er det viktig å få dette sjekket. Selv om du ikke nødvendigvis skal gjøre store oppgraderinger kan det være at sikringene i sikringsskapet ikke tåler større belastning.

Få oss med på laget tidlig i planleggingen

Det er en stor fordel å inkludere oss i så tidlig i planleggingsprosessen som mulig. Vi har bred kunnskap og kan komme med forslag til løsninger som du kanskje ikke visste var mulig.

Enklere planlegging

Ved å ta oss med i planleggingen vil du oppleve prosessen som enklere ettersom vi tar oss av de vanskelige oppgavene og kan komme med forslag til løsninger. Vi er rutinert på montering og installasjon av elektriske anlegg slik at du som kunde kan få det akkurat som du vil.

Mer økonomisk

Om bygging eller renoveringen er i gang kan det fort bli kostbart å ikke ha inn elektriker fra starten av. Dette er grunnet flere faktorer, men i bunn og grunn er det at elektriske anlegg krever planlegging. Det er ofte forskjellige fagfolk inne i forskjellige prosesser under en renovering/byggeprosess som kan føre til økte kostnader om ikke alle er oppdatert. Siden kabler og ledninger trekkes gjennom vegger, tak eller gulv er det viktig at elektriker får trukket ledninger før andre fagpersoner er inne. Dette for å unngå at gulv eller tak må kuttes etter renovering.

Åpner for muligheter

Med å ha oss med fra starten av, stiller vi med råd og tips om hva som er mulig å få til. Dette åpner for flere muligheter og løsninger enn det du mest sannsynlig ville antatt fra før.

Regler

For eksempel er det regler innen hvor mange stikkontakt uttak det skal være pr kvadratmeter gulvareal basert på hvilket type rom det er. Kjøkken skal ha ett uttak for hver elektriske enhet som har fast plass. 2 uttak for hver kvadratmeter kjøkkenbenk. Stue skal ha to uttak pr 4. kvadratmeter gulvareal. Ved TV eller musikkanlegg skal det være 6 uttak.

Våre saksbehandlere har lang erfaring og bidrar med gode forslag til smarte og moderne løsninger til deg som kunde, utforminger og annen planlegging/prosjektering.

Vet du ikke hvor du skal starte?

Det er som sagt en del ting som skal på plass når det elektriske anlegget skal oppgraderes, boligen skal renoveres eller du skal føre opp et nytt bygg. Vi i Lysglimt elektro kan ta deg med hele veien i prosessen. Her er noen tips til hvordan du kan gå frem i prosessen.

  • Finn ut hva som må byttes ut/gjøres og legg en plan
    Gjennom å vite hva du vil ha er det bare å sette i gang med planleggingen. Dette kan du gjøre enkelt med en av våre rådgivere eller elektrikere. Det er mange valg som må taes under renovering eller oppgradering. Ved å vite hva du vil ha og gjennom god planlegging, sparer du mye tid og penger.
  • Forstå hva arbeidet innebærer.
    Det er en del kostnader innen å bytte ut elektriske løsninger eller oppgraderinger. Kabler må trekkes og nye sikringer monteres. Gjennom å forstå hva arbeidet innebærer har du mulighet til å tilrettelegge for elektrikeren. Ved å fordele arbeidsoppgaver kan du gjøre arbeidet mer kostnadseffektivt og raskere ferdig. Dette er ikke noe krav fra elektrikeren, men er en god ide om du vil bli ferdig raskere og spare penger.

Vi vil kunne gi innspill til løsninger knyttet til alt fra elektrisk oppvarming, belysning og styringssystem, samt energieffektivisering og alternative løsninger.

Ta kontakt i dag og kom i gang med å realisere dine planer!

Vi hjelper deg gjerne med god planlegging av ditt prosjekt.

Våre saksbehandlere har lang erfaring og bidrar med gode forslag til smarte og moderne løsninger til deg som kunde, utforminger ogplanlegging.

Vi vil kunne gi innspill til løsninger knyttet til alt fra elektrisk oppvarming, belysning og styringssystem, samt energieffektivisering,

Ta kontakt i dag!

Vi hjelper deg i gang med ditt prosjekt.

Ring 66804000 eller send mail til post@lysglimtelektro.no