Dersom bedriften din ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med dette.

Elkontroll i næringsbygg.
Vi kan med vår fagkunnskap utarbeide rutiner, sjekklister og utføre full kontroll elektriske anlegg næringsbygg.

Få kontroll over det elektriske anlegget i næringsbygget.

Elektrisk utstyr og anlegg skal være helt trygge i bruk. Ved å følge regelverket og opprettholde sikkerhetstiltakene er dette enkelt å opprettholde. Men gjennom ytre påvirkninger som bruk, klima og aldring påvirkes det elektriske anlegget og feil eller mangler kan oppstå. El-kontroll avdekker behovet for oppgraderinger, vedlikehold og utskiftninger. En rekke forsikringsselskaper tilbyr redusert forsikringspremie, opp til 20%, etter gjennomført elkontroll. Elkontroll øker sikkerheten og reduserer sannsynligheten for brann i det elektriske anlegget. Ca halvparten av alle branner i næringsbygg starter i det elektriske anlegget.

Hva innebærer en elkontroll?

Gjennom en elkontroll vil tilstanden til det elektriske anlegget avdekkes og du som eier vil få bedre oversikt over hvilke tiltak som må iverksettes i henhold til regelverk og sikkerhet. Dette skaper en økonomisk forutsigbarhet og vil gjøre at du iverksette tiltak før problemene oppstår. Ved endt el-kontroll vil du få en tilstandsrapport med informasjon om hvilke tiltak som må utføres, men også råd og tips om hva som bør utbedres i framtiden.

Vi i Lysglimt Elektro har lang erfaring innen el-kontroll av bård bolig og næringsbygg.

Ta kontakt i dag og få kontroll på det elektriske anlegget i næringsbygget.

Elektrotermografering

Vi tilbyr elektrotermografering i våre kontroller av elektriske anlegg. Dette er et effektivt verktøy og virkemiddel som gir muligheten til å avdekke en rekke svakheter i en tidlig fase. Uønskede hendelser, varmgang eller skadelige termiske virkninger kan avdekkes og håndteres før fare oppstår.

NEK 405-4
Vi i Lysglimt Elektro gjennomfører elkontroll i henhold til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) sine 405-4 standarder. Dette innebærer at kontrollen vi utfører er innenfor rammene avtaleverk som NEK 405-4 innebærer. Ved gjennomgått el-kontroll kan tilstandsrapporten brukes i forhold til billigere forsikringspremie og verdi på næringsbygg.

Hyppighet av el-kontroll
Frekvensen for kontroll avhenger av byggets kontrollklasse. Et lagerbygg for eksempel skal kontrolleres hvert tredje år for alle . I større driftsbygninger som industribygg eller bygg med dyr skal det elektriske anlegget kontrolleres årlig.

Sertifisert virksomhet
Lysglimt Elektro er sertifisert til å utføre elkontroll på både bolig og næringsbygg.

Det lokale eltilsynet (DLE) utfører myndighetspålagt tilsyn med elektriske anlegg, men det kan gå mange år mellom hvert besøk fra DLE. Derfor bør du på eget initiativ sikre for andre former for kontroll av det elektriske anlegget ditt. Kontroller utført av DLE er basert på føringer fra myndigheten og skiller seg noe fra andre elkontroller. ​Dette medfører at disse kontrollene normalt ikke kan brukes i forbindelse med rabattordninger i forsikringssammenheng.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Daglig leder som er ansvarlig for at regelmessig kontroll av elektriske anlegget blir ivaretatt i virksomheten.

Dette sier loven om internkontroll:
§121
Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk.

Opprette rutiner
Dersom du ikke har etablert rutiner innen elkontroll kan vi i Lysglimt Elektro bidra til å opprette rutiner innen elkontroll. Vi har den den nødvendige kompetansen og har lang fartstid innen slike rutiner.

Prising av el-kontroll

Kostnaden på el-kontroll varierer, fordi den baseres på størrelsen og kompleksiteten av det elektriske anlegget. Har du fått gjennomført elkontroll tidligere og har dokumentasjon eller eksisterende internkontrollsystem vil dette også være med på å styre prisen. Vi har allerede flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, virksomheter og borettslag. Du vil få en fast person som følger opp avtalen i ditt bygg.

Vi har det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til forskjellige typer bygg og lokaler. Ta kontakt med oss i Lysglimt Elektro så oppretter vi avtale og utfører elkontroll på dine bygg!

Vil du lese mer om elkontroll i bolig? Les mer her